नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूले व्यक्त गर्नुभएको शुभकामना सन्देश।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):