नयाँ विद्यालय अनुमति, कक्षा थप र स्थानान्तरण सम्बन्धि सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८ पौष ०५ गते