महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

बिना स्वीकृति वा स्वीकृत नक्सामा हेरफेर गरी बनाएको घर नक्सालई मौका सम्बन्धी सूचना