महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):