भवन निर्माण सम्पन्न अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना प्रकाशित मिति : २०८१/०२/१४