महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिकाअन्तर्गतका विद्यालयहरुले पालन गर्नुपर्ने शैक्षिक मार्गचित्र