महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गत व्यापार गरिरहनु भएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना !