महालक्ष्मी नगरपालिका कृषि विकास शाखाबाट जारी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ मङ्सिर २

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):