महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको आ.व. २०७९/८० को दोश्रो चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मिति २०७९/१२/१५ गते सम्पन्न भएको छ ।