महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको बजारमा अनियमितता पाइएमा जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना ।