महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरमा कोभिड १९ विरुद्धको खोपको coverage को अवस्था । (स्रोतः स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर)