महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरले कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सञ्चालनमा ल्याएका निःशुल्क सेवाहरू ।