महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

मानव मलमूत्र व्यवस्थापनमा देशकै नमुना बन्दै महालक्ष्मी नगरपालिका