महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):