महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):