महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन (School Accounting Manual) 2076

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):