महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, श्री सहकारी संस्थाहरू (सबै) ।