महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):