६७ औं विश्व कुष्ठरोग दिवसको अवसरमा महालक्ष्मी नगरपालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रमका केही झलकहरु