DY-28 जातको धानमा दाना नलागी क्षति भोगेका कृषकहरूलाई राहत क्षतिपुर्तीका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्ने बारेको सूचना । प्रकाशित मिति २०७८-०९-०९