कोभिड

महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशिन मिति २०७७/०१/२४

एम्बुलेन्स सेवा विवरण सार्वजनिक गरिएको

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिकाको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७|०१|२३)

संकलित थ्रोट स्वाब नमुनाहरूको कोरोना भाइरस परीक्षण सम्बन्धमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको विज्ञप्ती ।

श्रममा आधारित रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनेबारे महालक्ष्मी नगरपालिकाको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages