महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

स्थानीय पर्व विदा सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):