कोभिड

Mahalaxmi COVID Update - २०७८ जेष्ठ १८

महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरले कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सञ्चालनमा ल्याएका निःशुल्क सेवाहरू ।

स्वयम् सेवाको लागि महालक्ष्मी नगरपालिकाको अपिल । २०७८ वैशाख २४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

ध्यानाकर्षण भएको सम्बन्धी सूचना । २०७८ वैशाख १९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

होम आईसोलेसनमा रहनुहुनेहरुका लागि निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना!

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages