महालक्ष्मी नगरपालिकाको सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
20% (117 votes)
राम्रो
12% (71 votes)
ठिकै
11% (62 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
57% (328 votes)
Total votes: 578