महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

Invitation for Bids published on 2077-10-05.

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (२०७७/०९/१२)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sanitary Pad

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Bids for the following mentioned works | Date of Publication 2077/08/10

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना ।

Pages