सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

Invitation for Bids for the following Mentioned Work(Published Date: 2079/12/08)

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारि गरिएको सर्बजनिक सूचना ( सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।१२।०६)

बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।११।२१)

Invitation For Bid Published date : 2079/11/21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।११।१९)

Pages