सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०५/०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for sealed quotation published date : 2022/08/17

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ कात्तिक १०

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८-०६-२५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Bids | 2078 Ashwin 10

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages