सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

विज्ञापन कर ठेक्काको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित मिति २०७९।११।१२

Invitation For Bid Published date : 2079/11/08

Invitation for the Bids for the following mentioned work

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

विज्ञापन कर ठेक्काको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/०२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages