सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

Invitation for bids Mahalaxmimun 2078 Jestha 05

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/०२/०२)

कार्यालयको भवन भत्काउन लिलामको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना | २०७७ चैत्र ४ गते

Invitation for Bids published on 2077-11-18

Published on the The Kathmandu Post of 2077/11/18.

Pages