सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

कार्यालयको भवन भत्काउन लिलामको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना | २०७७ चैत्र ४ गते

Invitation for Bids published on 2077-11-18

Published on the The Kathmandu Post of 2077/11/18.

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (प्रकाशित मितिः २०७७/१०/२९)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-१०-२८)

Pages