सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०६/१६) ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Bids for the Krishna Mandir - 5 No. Ward Office - Godawari Khola Sadak Bistar (Package - 02)

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । (२०७७|०३|०४)

Pages