सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

Invitation for Bids published on 2077-11-18

Published on the The Kathmandu Post of 2077/11/18.

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (प्रकाशित मितिः २०७७/१०/२९)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-१०-२८)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७ १० २५)

Invitation for Bids for the following mentioned works | Date of Publication 2077/10/19

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages