सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

विज्ञापन कर ठेक्काको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/०२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

मोटरसाईकल र स्कुटर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०८/०२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्रको Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

मेसिन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०७/०६

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages