सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना २०७८ असार २१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र पेश गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८/०२/२१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

बोलपत्र पेस गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना || प्रकाशित मिति २०७८ असार ४ गते

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Pages