महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):