कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८/१०/१८

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):