कोभिड १९ बिरुद्धको भेरोसेल VEROCELL खोपको दोश्रो मात्रा लगाउने कार्यतालिका सहितको सूचना