कोभिड १९ विरुद्धको फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८-१०-१७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):