कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउनेसम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ असार २९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):