कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल (Verocell) खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना | प्रकाशित मिति २०७८ साउन १३ गते

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):