कोभिड-१९ विरुद्ध फाइजर-बायोएनटेक खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ कात्तिक २६ गते

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):