कोभिड १९ विरूद्धको बुस्टर मात्रा लगाउनेसम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८ माघ ०४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):