महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

घरजग्गा बहाल कर बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):