महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरुको आवद्धता सम्बन्धी सुचना