नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूद्वारा सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरुप्रति व्यक्त गर्नुभएको हार्दिक आभार।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):