महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

निकासा सम्बन्धमा (श्री सामुदायिक विद्यालय,सबै) ०७७ ०३ २९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):