पशु पन्छी उपचार सेवा

लाग्ने समय: 
दिनको १ बजेभित्र कार्यालयमा दर्ता भएको हकमा सोहि दिन कार्यालय समय भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि तथा पशु सेवा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. पशुपन्छीलाई पशु सेवा केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने 
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत