महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

पालिका प्रोफाईल (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण)