महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

प्रस्ताव माग गर्ने सम्बन्धमा (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु, सबै)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):