महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिकामा सञ्चालित सुरक्षित सरसफाइका सेवाहरु सम्बन्धी परियोजनाको क्रियाकलापहरुमा छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुदै नगर प्रमुखज्यू ।