मेलमिलाप कर्ताको सूचिकृत

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
न्यायिक समिति
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. तोकिएको ढाँचाको निवेदन
  2. नगारिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  3. कम्तिमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण शैक्षिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
  4. मेलमिलाप कर्ताको तालिम प्राप्त गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
  5. मेलमिलाप सम्बन्धी अनुभव र व्यक्तिगत विवरण
  6. पच्चीस वर्ष उमेर पुरा भएको